Živnostník roku 2012
Pro informaci klikni

Živnostník roku 2011
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2013 - Cena za popularizaci a osvětu
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2012 - Cena za úsporu energie
Pro informaci klikni

Stavebni vyrobek roku 2013

Najdete nás i na stránkách

arch-info.eu


Čestné uznání za vystavené exponáty
Pro informaci klikniPočet návštěvníků:


 

 Ing. Alice Vykypělová - izolace podlahy v dřevěné roubence

zpět

Vážená paní Haasová a pane Menharte.

Nedávno jsem se na Vás obrátila s prosbou, zda by reflexní tepelná izolace, kterou vyrábí Vaše firma a o které jsem se dočetla na internetu, se dala použít k zateplení dřevěné podlahy ve staré roubence. Mile mne překvapila
Vaše rychlá odpověď na můj dotaz a vyčerpávající informace, které jsem k danému problému od Vás obdržela a za to Vám touto cestou chci velice poděkovat. Při našem telefonickém rozhovoru jsem slíbila, že Vám dám k
dispozici fotografie s postupem námi prováděné rekonstrukce a použití reflexní tepelné izolace. Rovněž Vám píši i reference k využití na Vaše www stránky.

Protože jsem byla s použitím a s vlastnosma reflexní tepelné izolace velice spokojena, rozhodla jsem se ještě před zimou k další rekonstrukci druhé dřevěné podlahy v naší chalupě- i ve staré roubence přece může být od podlahy teplo a útulno. A tento týden již začínáme druhou rekonstrukci provádět. Po propočítání zbylého materiálu nám chybí cca 5 m2 této izolace a chtěla bych Vás poprosit o zaslání poštou na dobírku 5m2 stavebního izolačního pásu 2xAl oboustranného o tloušťce 4 mm (rozměr 1m x 5 m x 4mm).

Děkuji a těším se na další spolupráci

Ing. Alice Vykypělová

Postup prací :
Po všech dostupných informacích a možnostech jsme zvolili následující postup k rekonstrukci dřevené podlahy ve staré roubence (cca 200 let staré). Nechtěli jsme jít cestou položení podlahy na betonový podklad, ale chtěli jsme alespoň částečně zachovat starý postup, i když s novými materiály. Je možné, že daný postup není úplně správný, ale tento postup se nám zdál nejrozumnější a i cenově přijatelný.

1. Odstranění starých prken a vykopání části zeminy.
Prkna byla ještě původní, široká, smrková, cca 5 cm silná. Nebyla vlhká, ale byla značně zničená červotočem. Zničena byla především podkladová prkna (polštáře), která byla položena v zemině. Vykopání zeminy bylo do hloubky cca 10cm, ale bylo komplikované, protože cca pod 1/2 místnosti se objevila kamenná klenba starého sklepení a muselo se pracovat velice opatrně. Celý prostor po vykopání se nechal cca 3 týdny
vyschnout. Současně s rekonstrukcí podlahy byla provedena i oprava stěn.

2. Na celou plochu se položila geotextiliie.
Roubenka je nad svahem a není zde problém se vzlínající vlhkostí.

3. Navození kamenné drtě.
Použila se větší frakce (32 a více). Někdo nám radil dát nižší frakci (0 -32), jiní zase větší. Nakonec jsme se rozhodli pro větší frakci (32 a více) z důvodu lepší prodyšnosti. Protože místnost je o něco výše posazená než
sousedící chodba, udělaly se pod drtí (na 2 místech) otvory do sousedící chodby, které se zakryly mřížkou (lépe bude větrat). Celá plocha se nechala 1 týden vyschnout

4. Usazování dřevěných hranolů.
Hranoly jsou smrkové, 7,5 x 4,5 cm a jsou napuštěny nátěrem proti plísním a červotoči (Červostop fy Hokr). Hranoly se usazovaly ještě do slabé vrstvy písku. Mezi hranoly se dávala opět drť, aby bylo zaručeno jejich dobré ukotvení a hlavně aby podlaha nevrzala. Vzdálenost mezi hranoly je cca 50 cm.

6. Položení izolace a vlastní dřevěné podlahy.
Použila se podlahová prkna z borovice (pero-drážka), 28 x 146 mm a jako izolace byla zvolena reflexní tepelná izolace typu staveb.izol.pás s AL 2x oboustranný 4mm fy RTI Haasová-Menhart. Jednotlivé spoje se přelepovali
samolepící hliníkovou páskou, rovněž od firmy RTI. S izolací se velice dobře pracovalo. Podlahová prkna před pokládkou byla cca 3 týdny v místnosti, aby se vyrovnala jejich vlhkost.

7. Vlastní dokončení
Nakonec se podlaha vybrousila, zalištovala a natřela nátěrem. Nepoužil se žádný lak, ale pouze napoštěcí olej od firmy Bona (Bona Carl's Oil 90). Celkový dojem z provedené rekonstrukce podlahy je velice dobrý.


Reference :
Rekonstrukce dřevěné podlahy ve staré roubence. Dovolte mi touto cestou poděkovat za dodání velmi kvalitní REFLEXNÍ TEPELNÉ IZOLACE, ale i za její velice rychlou dodávku a především za Vaše slušné a vstřícné jednání s jakým jsem se už dlouho nesetkala. Fólii jsme použili ve staré roubence k izolaci nové dřevěné podlahy. S fólií je jednoduchá a snadná montáž, ale i manipulace s ní je také snadná, protože fólie je poměrně lehká. Fólie se při montáži neroluje zpět a dobře drží tvary. Jednotlivé spoje se přelepovali samolepící hliníkovou páskou.
Celkový dojem z fólie je výborný a je i příznivá její cena.

Těšíme se na další spolupráci

Vykypělovi, Pardubice
 
   

 

RTI Haasová - Menhart®, Nábřeží kpt.Nálepky 471, 339 01 Klatovy
Objednávky tel: 732 766 276 nebo email: rti@rti.cz