Živnostník roku 2012
Pro informaci klikni

Živnostník roku 2011
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2013 - Cena za popularizaci a osvětu
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2012 - Cena za úsporu energie
Pro informaci klikni

Stavebni vyrobek roku 2013

Najdete nás i na stránkách

arch-info.eu


Čestné uznání za vystavené exponáty
Pro informaci klikniPočet návštěvníků:


 

Dopis od p. Miloše Peka

zpět

01.11.2012


    Při přístavbě dvougaráže k rodinnému domu je strop garáže o rozměrru 10 x 6 m provedený z hurdisek uložených v ocelových "I" nosnících.. Na hurdiskách je provedený slabý potěr z betonové mazaniny, na který je položený polystyren o síle 5 cm a na něm pochozí armovaná vrstva 6 cm betonu (počítáno v budoucnu pro další nástavbu). Střecha je zhotovená (provizorní již 10 let) z trapezových pozinkových plechú bez zateplení. A opět jsem byl postavený před dilema jak provést ze strany vnitřku garáží parozábranu. A tu mne napadla spásná myšlenka použít jako ideální parozábranu reflexní tepelnou izolaci o tloušce 10 mm s dvojitou (oboustrannou) AL fólií od fa RTI - Hassová - Menhart s kterou jsem měl již z dřívějška výborné zkušenosti ze zateplování stropů. a která mi byla na zakáku vyrobená a na dobírku dodaná až "do domu" což jsem nejvíce ocenil.. Ale jak tepelnou izolaci ke stropu zespoda připevnit. Na hurdisky by bylo její přilepení v tak velké ploše finančně náročné. Ale napadla mne spásná myšlenka.. Pásy izolace provizorně na určitých místech k hurdiskám připevnit lepením chemoprenem a potom zespoda izolaci pomocí karisítí o rozměrech 2 x 3 m s oky 15 x15 cm a sílou drátu 4 mm , na kterých bylo natažené rabicové pletito, přimáčknutím k hurdiskám připevnit. Připevnění karisítí jsem provedl přes izolaci hmoždinkami do hurdisek , ale hlavně pásovinou přivařenou k ocelovým "I" nosníkům,, do kterých jsou upevněny hurdisky. Poškozenou izolaci v bodech připevnění karisítí jsem parotěsně utěsnit silikonem. Na takto parotěsně utěsněný strop (karisítě) jsem provedl klasickou vápenou omítku s finální štukovou vrstvou a nátěrem priomalexem.. Tímto provedením jsem "zabil dvě mouchy jednou ranou" - to je provedl jsem stoprocentní parozábranu a k mému úžasu ještě výbornou tepelnou izolaci stropu, neboť přesto, že se v garáži netopí neklesla nikdy teplota v nejkrutějších mrazech pod sedm stupňů tepla a to se při příjezdu vozů otevírají dvoje velká sekční vrata. Jako perličku ještě uvedu, že díky perfektní tepelné izolaci, kterou jsem ani nepotřeboval, využívám garáž také i jako zimoviště pro kytky a tři velké oleandry.


Dík za takto kvalitní výrobek.

Miloš Pek
Dělnická 217
252 41 Dolní Břežany

   

 

 

RTI Haasová - Menhart®, Nábřeží kpt.Nálepky 471, 339 01 Klatovy
Objednávky tel: 732 766 276 nebo email: rti@rti.cz