Živnostník roku 2012
Pro informaci klikni

Živnostník roku 2011
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2013 - Cena za popularizaci a osvětu
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2012 - Cena za úsporu energie
Pro informaci klikni

Stavebni vyrobek roku 2013

Najdete nás i na stránkách

arch-info.eu


Čestné uznání za vystavené exponáty
Pro informaci klikniPočet návštěvníků:


 

Architektonické studio K4 s.r.o. - Ing. arch. Karel Vlček

zpět

Na výrobce Reflexní Tepelné Izolace mne přivedla příručka Stavebně konstrukční detaily v obraze z roku 2006 (Verlag Dashöfer). Od roku 2007 se snažíme klienty přesvědčit o zajímavosti aplikace reflexní tepelné parozábrany jak v rekonstrukcích, tak v nové výstavbě.

Naprosto nezastupitelné místo podle nás má RTI při zateplování podkroví, podlah, a rekonstrukcí.

Ve stavebnictví jsou stále hledány nejoptimálnější řešení konstrukcí a materiálů. Jedni razí teorii, že plášť musí "dýchat" a druzí zase nafukují baráky a kontrolují jeho totální neprodyšnost. Pohlédneme-li na problematiku selským rozumem nic není černé ani bílé a správných řešení s podobným výsledkem je mnoho. Přístupů podle čeho hodnotit kromě tepelné pohody použité materiály je také celá řada - v poslední době se dost nosí přístup ekologický a ekologické stopy. Proto v projektech opouštíme pálenou hlínu i z důvodu nasákavosti. Při hledání pravdy jsme došli k přesvědčení, že za veliké peníze se dají sice postavit velmi kvalitní domy, ale také velké neestetické a nefunkční omyly. Ten kdo uvážlivě a střízlivě kontroluje vynaloženou korunu - zpravidla tímto jistým omezením, docílí mnohdy překvapivě dobrých výsledků. Na prvním místě hledáme pro klienty maximální užitnou hodnotu = kvalitu za minimální investice. Je to přirozený proces, že rádi pracujete s materiály, o kterých jste i po čase přesvědčeni na základě referencí a hlavně osobních zkušeností že stojí za to je znovu použít.

Po zralých úvahách - několikaletém zrání projektu rekonstrukce vlastního cihlového RD, jsme se s manželkou rozhodli všechny podle nás přínosné přístupy a materiály aplikovat v praxi. Tak vznikla myšlenka referenčního domu pro naše klienty, kde polovina objemu je řešena jako přístavba z difuzně otevřených tvarovek LIVETHERM BS Klatovy (povšimněte si - všechny přínosné technologie z Klatov ?) kde jsme odzkoušeli možné zlepšení odporu starší 300 mm zdi i nového liaporového zdiva 400 mm právě RTI stavebním pasem, EPS a různé formy aplikace pro ochranu původního cihlového zdiva 480 mm proti vnitřní vzdušné vlhkosti. Objekt byl již dříve podřezán, ale právě kvalitní vnitřní izolace i pár centimetrů tohoto zdiva pod řezem je pro pohodu rozhodující. Vytýčeným cílem bylo se parametry odporu a spotřeb přiblížit k pasivnímu standardu RD. Výpočtová ztráta celé obálky domu nám vyšla na 6kW a hodnotami díky navržené technologii jsme blíže k pasivnímu domu. Rozhodli jsme se použít další vylepšení směřující k vytvoření "tepelné brzdy" před silnými starými zdmi, která je současně vrstvou reflexní (odráží většinu záření zpět a ve spojení s dutinou se účinky přestupu tepla znásobují) a hlavně dokonale prolepenou parozábranou (strop, podlaha a hlavně špalety a styk z okny - byla vzhledem k velkému vlhku a horských podmínkách volena plastová v trojskle (6 -18 - 4 - 18 - 4 Trocal 88 mm PFT Jičín - borovice Horská). Naopak pro špalety, sloupy a tam, kde není prostor na 30 mm EPS byla volena opět RTI 8 mm pouze s hliníkovým povrchem pro adhezi speciálních vrstev nesoucí kontaktní vrstvu lepidla se skelnou mřížkou a štuk. Osvědčilo se podklad vyrovnat multibatem a pro lepení UNIFLOT, WEBER Klasik, a povrch sádrový ROTband.

Samostatnou kapitolou jsou podlahy v suterénu - souvrství RTI 8mm + EPS, XPS 170 mm + RTI 4 mm pod armovanou mazaninu s topnými smyčkami nízkoteplotního topení. Proč? Pod objektem je v 600 - 500 mm GEROTOP smyčka pro ukládání přebytků energie z krbů a slunce do žuly - výhoda Jablonce n.N. = zdrojová větev tepelného čerpadla. Ze 70% bude objekt vytápěn sluncem - vakuové kolektory i v oblačném počasí dávají 33 stupňů C, která se akumuluje v centrálním 1000l zásobníku společně s dalšími zdroji , následně ředí na 24 a jsou natápěny EPS izolované stropy (opět přerušení všech potencionálních tepelných mostů) kapilárními mikrorohožemi INFRACLIMA. Aktivní povrch podle okolností je topnou plochou (příjemná radiace), chladičem a tudíž zdrojem pro další neosluněné místnosti.

Zatím stavba není dokončena. Použití vnitřního zateplení je možné jen se silnější izolační obálkou vnější (silnou zdí, ETIC , LIVETHERM toto splňuje přímo včetně sluneční denní akumulace) Pro zateplení vnějších zdí patrně upustíme od nespolehlivé vaty a neprodyšného EPS, uvažovali jsme o koncepci kombinace pro zachování možností difuzního odvětrání vatou. Jako zajímavá náhražka pod stěrkovou omítku se opět nabízí použití vícevrstevné RTI izolace, která ušetří mnoho centimetrů jiného izolantu, avšak kladené na vlastní pásky vytvářející mezery odvětrávané do základové lišty či vrstvy STYRCONU, který může spolehlivě nést i opřený kamenný obklad žulových desek 20 - 30 mm.

Výhodou navrácení kamenné tektoniky na RD je možnost sluneční denní akumulace a následné vyzařování této pozitivní energie do přilehlého obytného prostředí, teras, posezení, závětrných poloatrií, které jsme si také navrhli.

RTI izolaci jsme samozřejmě použili i na parotěsném zaizolování EPS obkladu na dřevěných sloupech proskleného arkýře pro zachycení celodenního úhlu sluníčka do přilehlých místností 10h 19:30 v létě.

Při použití tvrzených polystyrénů do souvrství podlah se RTI osvědčila jako protiradonová ochrana i jako vrstva na kročejový útlum. Ženě se líbili pozitivní reference RTI na odclonění geopatogenních poruch - 6 let testuje aplikaci pod postelí - domnívám se s dobrým výsledkem - skoro mi nestárne.

Vrátím se ke spolupráci klatovských výrobků. LIVETHERM lze propěňovat pro homogenní EPS vrstvu ve vodorovných spárách. Svislé spáry na sraz jsou poměrně dost prodyšné - spojení s kontaktním řešením aplikace na vnitřní povrch docílíte požadované neprodyšnosti i pro vzduchem temperované RD. Mimochodem po výplni z grafitového EPS přichází BS Klatovy v roce 2013 s novinkou z PUR výplní i komor, kde při 400 mm velmi lehkého a tvrdého skořepinového systému, který může zůstat i režný bude R = 0,1 m2K/W.

Kromě propagace přírodního materiálu se snažíme do svých projektů zahrnovat podíl dřeva - zejména Lunawood - tepelně upravenou borovici. Pro zateplení vnější lze palubky šroubovat přímo do tvárnic BS do horní skořepiny. Mezi nosné latě treláže SSS profilu či palubek lze s úspěchem vkládat vnější odrazivou vrstvu s vrstvami dle potřeb, avšak pasy neprolepené - difuzní vrstva otevřená. Ačkoliv se výpočtové programy soustřeďuji na prostup, radiační složka tepelné pohody je obyvateli zateplených staveb vnímána výrazněji stejně jako při použití nízkoteplotního kapilárního celoplošného topení. Tyto technologie se tedy vhodně doplňují.

Součástí dobře utěsněného obytného objektu i v našem případě je navržen systém ventilační s přípravou pro rekuperaci a docílení tak nejméně 30% eliminace tepelných ztrát ventilacemi a otevřenými okny. Musíme dýchat především my a objekt když my to jen potřebujeme. Nutno připomenout ,že to má v našich podmínkách výraznější vliv při chlazení přes zemní vzduchový registr v létě a jako protizámrzové opatření rekuperace v zimě. Ventilovat se musí vždy. RTI z vnitřní strany zejména v panelových objektech řeší problém plísní. Zajímavou kontaktní úpravou je natažení korkové tapety či vnitřních palubkových obkladů pro ochranu reflexní vrstvy.

Budoucnost RTI vidíme i v sendvičových souvrstvích pro nulové domy např. hutněná sláma viz www.ekopanely.cz jako ochranná vrstva opět proti porušení reflexe a požáru ze strany interiéru.

Velmi nás zaujalo nadšení a aktivity pro uchování energie (nejen v obytných prostorech) paní Haasové a pana Menharta, které se odráží do jejich profesionálního přístupu, spolehlivosti, obětavosti při snaze zákazníkům vyhovět a nakonec i v řadě jejich úspěchů. Mám rád věci, které mnohdy jen intuitivně tušíte a jste v životě překvapeni ještě lepší funkčností a lepším výsledkem, než jste čekali. Řadu výrobků od firmy RTI z Klatovska k takovým rozhodně počítám.


Architektonické studio K4 s.r.o. - Ing. arch. Karel Vlček


RTI Haasová - Menhart®, Nábřeží kpt.Nálepky 471, 339 01 Klatovy
Objednávky tel: 732 766 276 nebo email: rti@rti.cz