Živnostník roku 2012
Pro informaci klikni

Živnostník roku 2011
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2013 - Cena za popularizaci a osvětu
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2012 - Cena za úsporu energie
Pro informaci klikni

Stavebni vyrobek roku 2013

Najdete nás i na stránkách

arch-info.eu


Čestné uznání za vystavené exponáty
Pro informaci klikniPočet návštěvníků:


 

 

Reflexní a parotěsná folie je moderní parotěsná 
folie tvořená hliníkovou folií laminovanou skelným
vláknem a vrstvou plastu. Reflexní a parotěsná 
folie se používá do podkrovních prostorů, lehkých
dřevostaveb a obvodových konstrukcí.

Reflexní a parotěsná folie při správné aplikaci
spolehlivě chrání tepelnou izolací před
nežádoucími účinky zkondenzované vodní
páry, čímž zabezpečuje její izolační funkci a
vlivem reflexní hliníkové vrstvy přispívá ke
snížení tepelných ztrát konstrukcemi.

 

 

Pokyny pro montáž

Reflexní a parotěsnou folii připevňujeme k dřevěné konstrukci např. krovů pomocí
sponkovačky nebo širokohlavými hřebíky na vnitřní stranu tepelné izolace vždy
hliníkovou stranou do interieru .Reflexní a parotěsná folie se může aplikovat
ve svislém i vodorovném směru, pro nejlepší utěsnění doporučujeme svislé
upevnění s přesahy cca 5 cm na krokvích. Krokve jako pevný podklad
umožňují vyvinout dostatečný tlak pro kvalitní přelepení přesahu folie samolepicí
hliníkovou páskou JAC. Současně s přesahy je vhodné přelepit i
připevňující sponky nebo hřebíky. Jen takto dokonale provedená
parotěsná folie splní požadavky na dokonalé a dlouhodobě trvající účinky tepelné izolace.


RTI Haasová - Menhart ®, Nábřeží kpt.Nálepky 471, 339 01 Klatovy
Objednávky tel: 732 766 276 nebo email: rti@rti.cz