Živnostník roku 2012
Pro informaci klikni

Živnostník roku 2011
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2013 - Cena za popularizaci a osvětu
Pro informaci klikni

Výrobek roku 2012 - Cena za úsporu energie
Pro informaci klikni

Stavebni vyrobek roku 2013

Najdete nás i na stránkách

arch-info.eu


Čestné uznání za vystavené exponáty
Pro informaci klikniPočet návštěvníků:


 

Ing. Josef Švára - izolace sprchového koutu

zpět

21.11.2004

Věc : Reference.
Před několika lety jsme přestavovali jádro rodinného domku, mimo jiné i koupelnu se sprchovým koutem. Bohužel nevhodná konstrukce vaničky bez použití jakékoliv izolace propouštěla povrchovou vodu při sprchování do zdiva. Důsledkem tohoto propouštění vody vznikly nehezké mapy na zdivu a navíc se začala vytvářet plíseň, což je nejen z hygienických a zdravotních důvodů alarmující. První pokus o odstranění této propustnosti vedl k vyčištění spár u obkladu a následného zalití silikonem. Tento způsob se ani po opakovaných pokusech s jinými materiály určenými k izolaci spár neosvědčil a zeď zůstávala nadále "mokrá".

Po těchto nevydařených pokusech jsme se rozhodli k odstranění části obkladu s omítkou, a řádného odizolování vaničky sprchového koutu. Pro hydroizolaci jsme zvolili izolaci RTI-Haasová-Menhar 2xAL-4mm. Izolaci jsme přilepili k vaničce lepidlem chemoprén a po zaschnutí přelepili spoj AL samolepicí páskou. Zafixování v horní části RTI ke zdivu bylo provedeno hřeby, tento spoj jsme také přelepili AL páskou. Po zafixování izolace nezbylo nic jiného než, nanést omítku, přilepit dlažbu a vyspárovat. Vhodné bylo použití stavební mříže, která zpevnila omítku.
Již uběhlo 5 měsíců od provedení této hydroizolace, stěny jsou stále suché a není patrná žádná propustnost vody. S izolací se pracovalo velmi dobře, rychle, je výborně tvarovatelná. V našem případě jme využili vlastnost hydroizolace. Pokud bychom dnes dělali přestavbu bytového jádra, uvažovali bychom o kompletní izolaci stěn sprchového koutu izolací RTI-Haasová-Menhart - 8-12mm KOMBI. Zde by byla využita nejen vlastnost hydroizolace, ale i reflexní a tepelná vlastnost této izolace.

Přiložená fotodokumentace znázorňuje původní stav, následné odstranění obkladu a omítky, konečný stav po 5 měsících. Během provádění izolace se nám bohužel nepodařilo pořídit fotodokumentaci. Přikládám zde i konstrukční řešení ve dvou variantách.

Ing. Josef Švára
josefsvara@seznam.cz
603 974 277
 

Původní stav - vanička sprchového koutu - pohled na spáru

Původní stav - stěna za sprchovým koutem (je patrná vlhkost a plíseň)

Původní stav - stěna za sprchovým koutem (je patrná vlhkost a plíseň)

Rekonstrukce - odstranění spodních dlaždic s omítkou. Následné dosušování zdiva

 

Rekonstrukce - graficky znázorněn tvar a umístění izolace RTI - Haasová-Menhart 2xAL-4mm

 

Konečný stav - vanička sprchového koutu - pohled na spáru (po 5-ti měsících)

Konečný stav - suchá stěna za sprchovým koutem (po 5-ti měsících)

 

Konstrukční řešení
 
Konstrukční varianta 1

Konstrukční varianta 2

*po kliknutí na obr. zvětšení konstrukčních variant

 
konstrukční varianta1.pdf

konstrukční varianta2.pdf


RTI Haasová - Menhart®, Nábřeží kpt.Nálepky 471, 339 01 Klatovy
Objednávky tel: 732 766 276 nebo email: rti@rti.cz